NOTES PUBLICADES
 REFERÈNCIA                                 INFORMACIÓ                                   
D01 Docent de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació s’oferix per a coordinar equip.
E01 Estudiant de Filologia, Traducció i Comunicació cerca equip i oferix crear i editar vídeo.
D02 Docent de Biotecnologia i Genètica Vegetal s’ofereix per a coordinar equip.
Q01 Equip cerca estudiant de Grau en Enginyeria Informàtica per a col.laborar en la creació web.
Q03 Equip cerca estudiant de Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Enginyeria Química.
D03 Docent Història de l’Art s’ofereix per a coordinar equip.
Q04  Equip cerca estudiant de Grau en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Electrònica Industrial.
Q05 Equip cerca estudiant de Grau en Enginyeria Informàtica o semblant per completar equip.

Formulari per a mostrar interès en una nota del TAULÓ MOTIVEM

  • Indicar el grau, postgrau o doctorat
  • dades de contacte

    Autoritze al fet que aquesta informació es facilite a l'alumnat que ha publicat la nota per la qual mostre interès
  • Qui subscriu esta autorització consent expressament que les seues dades personals s'incorporen en fitxers automatitzats, titularitat de la Fundació Universidad-Empresa de València i siguen tractats per esta, davall la seua responsabilitat, amb la finalitat de rebre informació dels programes i activitats que du a terme. En tot cas, el firmant té la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, podent així mateix revocar el seu consentiment, per escrit, en qualsevol moment.
    (Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).