NOTES PUBLICADES
 REFERÈNCIA                                 INFORMACIÓ                                   
D01 Docent de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació s’oferix per a coordinar equip.
E01 Estudiant de Filologia, Traducció i Comunicació cerca equip i oferix crear i editar vídeo.
E02  Estudiant de Grau en Mestre/a en Educació Infantil cerca equip.
D02 Docent de Biotecnologia i Genètica Vegetal s’ofereix per a coordinar equip.
Q01 Equip cerca estudiant de Grau en Enginyeria Informàtica per a col.laborar en la creació web.
E04 Estudiant de Grau en Biotecnologia cerca equip.
E06 Estudiant de Grau en Geografía i Medi Ambient cerca equip.
Q03 Equip cerca estudiant de Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Enginyeria Química.
E12 Estudiant de Grau en Treball Social cerca equip.
E14 Estudiant de Grau en Infermeria cerca equip.
E15 Estudiant de Grau en Història de l’Art cerca equip.
E16 Estudiant de Doble Grau en Dret i en Ciències Polítiques i de l’Administració cerca equip.
E17 Estudiant de Grau en Ciències Ambientals cerca equip.
E18 Estudiant de Grau en Ciències Polìtiques i de la Administració Pública cerca equip.
D03 Docent Història de l’Art s’ofereix per a coordinar equip.
E19 Estudiant de Grau en Farmacia cerca equip.
E20 Estudiant de Grau en Psicologia cerca equip.
E21  Estudiant de Grau en Nutrició Humana i Dietètica cerca equip.
Q04  Equip cerca estudiant de Grau en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Electrònica Industrial.
Q05 Equip cerca estudiant de Grau en Enginyeria Informàtica o semblant per completar equip.

Formulari per a mostrar interès en una nota del TAULÓ MOTIVEM

  • Indicar el grau, postgrau o doctorat
  • dades de contacte

    Autoritze al fet que aquesta informació es facilite a l'alumnat que ha publicat la nota per la qual mostre interès
  • Qui subscriu esta autorització consent expressament que les seues dades personals s'incorporen en fitxers automatitzats, titularitat de la Fundació Universidad-Empresa de València i siguen tractats per esta, davall la seua responsabilitat, amb la finalitat de rebre informació dels programes i activitats que du a terme. En tot cas, el firmant té la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, podent així mateix revocar el seu consentiment, per escrit, en qualsevol moment.
    (Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).